Lesreglement

Als u inschrijft voor tennisles, gaat u akkoord met dit lesreglement en de privacyvoorwaarden.

 

 1. Alleen met een geldige spelerspas van de vereniging kan worden deelgenomen aan de trainingen (geld niet voor de indoor trainingen in Tennishal Woerden).
 2. Aanmeldingen voor les worden alleen in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de administratie van Tennisschool Netwerk is binnengekomen.
 3. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 4. Tennisschool Netwerk houdt zich het recht voor om de duur van de cursus of het cursusgeld in overleg aan te passen.
 5. Inschrijvingen voor cursussen geven geen garantie op plaatsing.
 6. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 7. Gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld zal in alle andere gevallen alleen plaatsvinden als wij voor u een vervanger voor de door de u gereserveerde cursusplaats kunnen vinden. In overleg met Tennisschool Netwerk kunt u ook een vervanger van hetzelfde niveau sturen.
 8. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht tot inhalen. In overleg met Tennisschool Netwerk wordt hier echter wel een poging toe gedaan mits 24 uur van tevoren afgezegd. Er is ook de mogelijkheid om in overleg een vervanger te sturen.
 9. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist.
 10. Indien het cursusgeld niet of niet tijdig door Tennisschool Netwerk is ontvangen wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist.
 11. Bij verzoeken betreffende een bepaalde leraar, lesdag en lestijd wordt er door Tennisschool Netwerk naar gestreefd dit te realiseren. Een garantie kan Tennisschool Netwerk echter niet geven.
 12. Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met elke tennisleraar die door Tennisschool Netwerk wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 13. Alle lesdata worden door Tennisschool Netwerk zo spoedig mogelijk aan u kenbaar gemaakt.
 14. Het inhalen van lessen die niet zijn doorgegaan als gevolg van onwerkbare weersomstandigheden zal om en om geschieden. Hierbij is de eerste les voor rekening van de tennisschool en vervalt de volgende les. Er worden maximaal 3Ā uitgevallen regen/vorst/sneeuw lessen ingehaald.
 15. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 50 minuten les. Is het aantalpersonen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korteer of langer. Het is ook mogelijk het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.
 16. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. Tennisschool Netwerk stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 17. Voor vragen of eventuele klachten kunt u terecht Charles Abramsen – zie Contact.

Privacy voorwaarden

Voor het vastleggen van de gegevens in PLANMYSPORT gelden deze voorwaarden. Klik op de titel voor details.
Do you want to read these conditions in English, please first go to pagina Admin – Login and press the American-flag.