Visie

Tennisschool Netwerk heeft een eigen visie waarin de belangen van de leerling behartigd worden. Deze visie wordt weergegeven in een aantal basisprincipes:

  • Elk mens is uniek.
  • De trainers hebben de taak de leerling tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. Zij zullen ten alle tijden als belangenbehartiger van de leerling optreden.
  • De leerstof wordt zowel ontleend aan de leef en beleveniswereld van de leerling als aan de leerstof die aangeboden wordt vanuit de opleidingen of vanuit andere vakgebieden die toepasbaar zijn binnen de tennissport.
  • De speelstijl van een speler wordt bepaald door: techniek, karakter en lichaamsbouw.
  • De training wordt vanuit een tactisch oogpunt vormgegeven. Verbeteren van de techniek, mentaliteit en conditie draagt bij aan een bredere keuze mogelijkheid voor de speler.
  • Gedrag en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van een kind in overleg met dit kind.